ABOUT US

บริษัทมีประวัติการทำงานที่ยาวนาน และเป็นที่รู้จักในวงการเสาเข็มคอนกรีตมานานกว่า 35 ปี โดยในปี 2553 เราเริ่มต้นขยายธุรกิจในตลาดเสาเข็มเจาะใน ระบบแห้งและระบบเปียก ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยยึดหลักการทำงานบนความ

"ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัด"

ด้วยเทคโนโลยีรถเจาะเสาเข็มระบบไฮดรอลิก ซึ่งทั่วโลกนิยมใช้และให้การยอมรับ ทำให้ผลงานเสาเข็มเจาะของเรามีคุณภาพและเชื่อถือได้

PORTFOLIO

บริการเจาะเสาเข็มทั้ง ระบบแห้งและเปียก พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อโครงการ ผลงานคุณภาพอยู่ในมาตรฐานระดับสากล และตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

CONTACT