บริษัท ซีเคบอร์ไพล์ เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจเสาเข็มเจาะ โดยในระยะแรก ลักษณะงานของ ซีเคบอร์ไพล์ เป็นการทำงานฐานรากให้กับกลุ่มปิโตไรเคมี

ต่อมา ซีเคบอร์ไพล์ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ไปสู่กลุ่มลูกค้าอื่นๆ อาทิเช่น กลุ่มคอนโดมิเนี่ยม อาคารเรียน งานราชการ และกลุ่มกรมทางหลวง วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ซีเคบอร์ไพล์ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเเป็น 15 ล้านบาท เพื่อที่สามารถขยายขอบเขตการรับงาน และสร้างความไว้วางใจเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า