บริษัทซีเคเบอร์ไพล์เป็นบริษัทที่กาลังเติบโตในด้านการทางานฐานรากเจาะเสาเข็มทั้งแบบระบบแห้งและเปียก

งานเจาะเสาเข็มของเราให้บริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในอตุสาหกรรมน้ำมันและแก๊สในระยองคอนโดมีเนียมที่ กรุงเทพ สะพานและสะพานลอยทั่ว ประเทศ

จุดเริ่มต้นของบริษัทของเรามาจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กแต่ได้เติบโตขี้นเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจด้านนี้อย่างรวดเร็วใน เวลาสั้น ๆ

ปัจจุบัน บริษัทของเรามีการจัดการและดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรขายที่มุ่งมั่น และทุ่มเท และยังมีประสบการณ์ในการ ให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมด้วยเหตุนี้บริษัทของเราจึงมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าในทุกๆด้านที่ จะสามารถให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในทุกๆโครงการ

บริษัทของเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นที่ยอมรับมีคุณภาพการให้บริการที่ดีเยี่ยมดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น มั่นคง ซื่อสัตย์และให้เกียรติ

พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดตามพันธกิจของบริษัท